Våga Leva

Hälsomässa - Hypnos - Djupavslappning - Healing - Mediala samtal - Husrening

Tjänster

Healing med Medialt samtal

En rofylld session för både kropp och själ. Du får både andlig healing och ett medialt samtal. Mediet agerar neutral kanal och förmedlar läkande energi samt det som kommer till klienten, ofta vägledning och/eller budskap. Karraktären på samtalet brukar vara vägledande och ofta kommer budskapen via en eller flera andekontakter som vill förmedla sig via mediet.

Husrening/Ghostbusting

Medial Undersökning och rening (Husrening/ghostbusting).

Paranormal undersökning i hus eller på platser där det finns ovanliga störningar i miljön.

Vid en husrening läser mediet av de olika energier, som finns i huset eller på platsen, som familje/gruppdynamik och/eller andar som vill hjälpa till eller själva behöver hjälp.

Mediet erbjuder därefter eventuella vilsna andar mot ljuset med hjälp av sitt andeteam och därefter rensas störande energier bort. Familjen/gruppen är välkommen att hjälpa till. Det kan ta några dagar eller veckor innan aktiviteten upphör eller minskar.

OBS! Vid kontakt ang. husrening, lämna ingen förhandsinformation om vad du har upplevt där du önskar ha reningen gjord. Detta för att jag som medium ska kunna vara en så neutral kanal som möjligt.

Stärkande djupavslappning - guidad suggestionsterapi 

En kortare session suggestionsterapi i grupp, där syftet är minskad stress, ökad inre fokus, att slappna av och att bli stärkt. 

TV021 besökte mig och provade stärkande suggestionsterapi. Stärkande suggestionsterapi kan du få enskilt eller i grupp hos Våga Leva.

VI KOMMER TILL DITT FÖRETAG!

Suggestionsterapi har bland annat mycket positiv påverkan gällande stress och oro och är mycket effektivt även i förebyggande syfte.

Eva Storgaard från Våga Leva kan komma till ditt företag för att dina anställda i grupp ska kunna vara med på en ca 45 minuter lång guidad session stärkande djupavslappning, suggestionsterapi.

Det går bra att sitta upp under sessionen. Det är inget krav att kunna delta vid varje tillfälle.

Suggestionsterapi är godkänd friskvård hos Skatteverket och är avdragsgill för företag och privatpersoner kan använda sitt friskvårdsbidrag. Våga Leva är även anslutna till ActiWay.

Eva Storgaard erbjuder även stärkande djupavslappning för i grupp för privatpersoner i Våga Levas lokal på Svärdsliljegatan 6, läs mer under fliken Evenemang. Dessa finns även inlagda som evenemang på Våga Levas Facebooksida.

Åldersgräns:

18 år, barn från 12 år och ungdomar får delta i målsmans sällskap.

Välkommen! 

Våga Leva har tidigare haft suggestionsterapi i grupp för deltagare

på Arcus i Västerås.

Regressionsterapi/Tidigare-Liv-Terapi

När intryck kommer från vårt inre, måste de ju komma genom våra sinnen och det gör fantasier också. När du under hypnos upplever en regression finns alltså inget sätt du egentligen kan skilja ett tidigare-liv-minne från en fantasi, så det är lika bra att du släpper den tanken från början för att förhindra att du sätter krokben för dig själv.

I regressionsterapi/tidigare-liv-terapi guidas du till de känslor och upplevelser du behöver gå igenom för att nå roten till dina problem, leva ut händelserna och därmed ”bli av med” delar av den ryggsäck vi alla bär på.

Många nuvarande attityder och känslor kan få sin förklaring under tidigare-liv-terapi och därmed ges också möjlighet till grundlig bearbetning och man får en chans att öka förståelsen för, och därmed också möjlighet att kunna förändra, sin livssituation idag. Man kanske t o m har burit med sig ett mönster i liv efter liv och därför kan det ha lett till en ännu djupare prägling.

Ett bra argument för den här formen av terapi är att den faktiskt fungerar och terapeutiskt spelar det ingen roll hur den fungerar, antingen man tror på tidigare liv eller ej. Det är ju faktiskt så att det inte alltid är ett tidigare liv man upplever under en session, utan det kan även vara sinnets omstrukturering av den aktuella livssituationen, omedvetna minnen, delpersonligheter som framträder i ett självstärkande syfte eller annat. Huvudsaken är att vi vet att det fungerar!

Av samma anledning används Tidigare-Liv-Terapi med framgång även av terapeuter som privat ställer sig skeptiska till reinkarnation.